Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Szczegółowe wiadomości na temat dekarbonizacji przemysłu. Przekonaj się!

Na skutek rozkwitu przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na środowisko.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstw za sprawą implementowanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze użycie źródeł energii, np. przez minimalizację wykorzystania surowców kopalnych czy zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, lub trigeneracja, podczas której oprócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest również zimno.

W wielu sferach przemysłu osiągalne jest także użycie energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej wykorzystanie daje z czasem znaczne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu przemysłu w kolejnych dekadach

W czasie powszechnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najlepsza metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tego rodzaju środków łączy się ze dużymi kosztami, niemniej jednak w rezultacie zysk jaki one zapewniają, całkiem je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10