Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Zobacz więcej informacji o nocie księgowej 40 euro na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy budowanych często przez lata dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy finansowe czy zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]