Kto może skorzystać z metody kasowej?

Szukasz więcej informacji dotyczących metody kasowej? Wejdź na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Lecz już przy kilkuset dokumentach pilnowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]