Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli potrzebujesz kontenerów KP, koniecznie sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie może trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]