Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Więcej informacji o pracy coacha Kraków - kliknij tutaj.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza notoryczne dopasowywanie się do jego teraźniejszych wymagań, a jednocześnie jest niezwykle konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem psychologiem – poszerz swoje umiejętności zawodowe

Profesjonalny coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na zachodzące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale też daje ciekawsze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach oraz zamiarach klienta, toteż sesje z nim zawsze są spersonalizowane, zorientowane na wykonanie ustalonych założeń. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to w głównej mierze dyrektorzy oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w obszarze kierowania i planowania pracy.

Jak wygląda praca z coachem kariery?

Fundamentem owocnej w pożądane wyniki współpracy z coachem biznesu, jest wnikliwe zrozumienie klienta. W związku z tym pierwsze spotkanie z coachem upływa na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najważniejszych zwycięstw oraz porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także uzgodnić częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można połączyć się przez komunikator czy też telefonicznie. Po zakończeniu uzgodnionej ilości sesji coach sporządza podsumowanie. Wskazuje w nim, które cele zostały osiągnięte, jak również czy ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]