Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż w internecie bez trudu da się wyszukać darmowe narzędzia do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Język, czas realizacji, poziom skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (np. białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Przekład prac dyplomowych, umów handlowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Należy dodać, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy lub dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]