Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]