Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Co powinno się wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia nauki czy też pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]